KRK

2 dana / 3+ panela / 150 (ograničen broj) sudionika
Inspirativne prezentacije i dinamične rasprave!

9. i 10. rujan 2020., Rijeka