KRK

2 dana / 3+ panela / 200+ sudionika
Inspirativne prezentacije i dinamične rasprave

9. i 10. rujna 2020., Rijeka