KRK

1 dan / 3 panela
20+ sudionika u programu
Inspirativne prezentacije i dinamične rasprave

7. lipnja 2019., Velika vijećnica, grad Krk

Strategija eDRUŠTVO


9:00-9:10

Pozdravni govor

9:10-9:20

Digitalna uprava – Centar dijeljenih usluga

Darko Nekić, državni tajnik, Ministarstvo uprave

9:20-9:30

EU programi 2021-2027 i perspektive gradova

Spomenka Đurić, državna tajnica, MRRFEU

9:30-10:15

HR strategija razvoja i eDRUŠTVO HR – Q&A

Spomenka Đurić, državna tajnica, MRRFEU
Bernard Gršić, državni tajnik, SDURDD
Darko Nekić, državni tajnik, Ministarstvo uprave
Zoran Cetinjanin, IT support, grad Karlovac

U novoj EU-ovoj financijskoj perspektivi bit će više sredstava za razvoj “pametnih rješenja“ u gradovima. Što je dosadašnja financijska perspektiva učinila za razvoj pametnih gradova? Da li se negdje moglo učinit više?
Osim toga, Hrvatska je pristupila izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine kojom se definirati prioriteti za srednjoročni i dugoročni održivi razvoj i prosperitet Republike Hrvatske. Važan dio toga je i strateški pristup razvoju pametnih gradova, a od gradova se očekuje da imaju dokument i strategiju razvoja pametnog grada. Što im može pomoći u izradi tog dokumenta?
Što za gradove znači razvoj digitalnog društva? Što s e-certifikatima i uslugama? Kako će Centar Dijeljenih Usluga pomoći gradovima da njihove usluge za građane budu digitalizirane?

5G mreža

10:15-10:35

5G in Bristol, UK

Dr. Hamid Falaki, Consultant to Smart Internet Lab, Bristol (Video talk)

Smart Internet Lab Sveučilišta u Bristolu zajedno s 5G stručnjacima sa Sveučilišta Surrey i Londonskog King’s Collegea imali su na raspolaganju 16 milijuna funti za projekt postavljanja i testiranje 5G mreže. U projektu su se kroz 2018 postavile tri manje mreže za testiranje mogućnosti 5G aplikacije i usluge u realnom okruženju.
Rezultate projekta predstavit će nam jedna od ključnih ljudi projekta kroz video razgovor uživo.

10:35-11:15

Panel: 5G Hrvatska

Martina Dragičević, direktorica regulatornih poslova i EU fondova, A1 Hrvatska
Snješko Smailović, direktor prodaje za gradove, inteligentne prometne sustave (ITS) i Internet stvari (IoT), Ericsson
Gordan Šimac, viši stručnjak za javne mreže, HAKOM
Darko Ban Švastović, koordinator za testiranje CPE uređaja, A1

5G je najnovija generacija mobilnih mreža. Moći će prenositi podatke brže, gotovo bez kašnjenja, ima veći podatkovni kapacitet i bit će kvalitetnija mobilna mreža.
Ova generacija komunikacijskih mreža obećava veliku prilika za svjetsku i hrvatsku ekonomiju i razvoj, koja će uključivati cijeli popratni ekosustav. Gradovi bi trebali biti vrlo važni partneri u izgradnji ove infrastrukture.
Što uključuje nova infrastruktura? Koja je uloga gradova? Kako riješiti potencijalne probleme u izgradnji nove infrastrukture? Što pokazuju prvi testovi u gradovima? Trebamo li se bojati nove mreže?

11:15-11:45

PAUZA ZA KAVU


SMART CITY HR

11:45-12:15

Connecting cities – Importance for citizen services and energy consumption

Fred Sitbon, Account Technology Strategist, Microsoft CEE

Fred Sitbon je, osim što je tehnološki stručnjak koji već dugi niz godina radi na projektu pametnih gradova u više od 30 zemlja od Rusije do Grčke, zamjenik gradonačelnika grada blizu Pariza s više od 90.000 stanovnika. Time ujedno ima i uvid u događanja ‘iznutra’. On poznaje obje strane, trendove, situacije te kako pružiti najbolju vrijednost građanima.
Fred će predstaviti viziju pametnih gradova, trendova koji dolaze, rješenja za pametne gradove, strategiju temeljenu na podacima i zašto je povezivanje gradova važno za dobru uslugu prema građanima.

12:15-12:30

Digitalizacija gradova kroz suradnju s organizacijama civilnoga društva

Igor Cerinski, IN2

Aktualni natječaj iz Europskog socijalnog fonda predstavlja priliku za razvojem aplikativnih alata za interaktivnu (grafičku i analitičku) vizualizaciju proračuna kao alata za jednostavniju i transparentniju komunikaciju proračuna JLP(R)S-a prema građanima; razvojem aplikativnih alata za aktivno sudjelovanje građana i OCD-a pri predlaganju mjera i odlučivanju o lokalnim komunalnim i drugim poslovima te izradom novih i poboljšanja postojećih modela za praćenje transparentnosti postupaka javne nabave.
Očekujte pregled koji će nas voditi ka viziji implementiranja digitalnih alata u procese gradskog upravljanja te komunikacije s građanima, odgovore na pitanje koja su to prihvatljiva rješenja poznata u praksi pametnih gradova te detalje o nužnom fokusu u pripremi projektnih aktivnosti bitnih za učinkovitu suradnju organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije te sukoba interesa u provedbi javnih politika.
Pripremite svoja pitanja!

12:30-13:10

Q&A panel: eRačun – Što morate znati?

Darko Gulija, Moj-eRačun
Marko Ignjatović, Libusoft Cicom
Davor Sebastijan, grad Pula
Igor Vukelić, Hrvatska pošta

Svi javni i sektorski naručitelji tj. velika većina korisnika državnog/lokalnog proračuna, će od 1.7.2019. godine biti obvezni zaprimiti i slati isključivo eRačune (bez obzira na vrijednost posla) i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji e-računa.
Što to znači za JLS? S kojima situacijama će se korisnici susresti? Koje opcije stoje na raspolaganju?

13:10-14:10

RUČAK


PRŠI – plan razvoja širokopojasnog interneta


14:10-14:40

Sunne, Švedska – primjer suradnje lokalne zajednice i vodećeg teleoperatera na izgradnji širokopojasne mreže

Kristina Lundberg, Business development and growth, Sunne municipality, Švedska

Kako izgraditi infrastrukturu za budućnost te kako nakon što se infrastruktura izgradi pomoći građanima da je koriste?
Od 2010 općina Sunne je povlačila svjetlovod da svih domaćinstava u lokalnoj zajednici pokrivajući pritom mrežom čak i udaljena ruralna područja. Bio je to zajednički projekt lokalne uprave, građana i poslovne zajednice. 2017. Telia (vodeći švedski telekomunikacijski operater) pokrenuo je projekt ’ ‘Heart Sunne’ s ciljem a Sunne postane prva općina u Švedskoj koja će imati 100% digitalnu infrastrukturu.
No izgradnja cesta ne znači ništa ako ljudi ne znaju voziti. Kako ih naučiti? Kako srednjoškolci mogu pomoći starijim građanima da postanu više digitalni?

14:40-15:30

PANEL: PRŠI – Kako izvesti kvalitetan projekt?

Spomenka Đurić, državna tajnica, MRRFEU
Ivana Madžar, voditeljica Odjela za razvojne programe, HAKOM
Tomislav Majnarić, direktor, Lator
Milan Meden, operativni direktor Sektora za infrastrukturne usluge, HT

Projektom PRŠI (Plan razvoja širokopojasne infrastrukture) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes ostvaruje se značajni iskorak s obzirom na minimalne brzine pristupa internetu.
Još 2013. pokrenut je Okvirni nacionalni program za PRŠI. Natječaj za prijavu projekata objavljen je 2019.
Koja je procedura s natječajem? Kada možemo očekivati prve priključke? Tko će imati prioritet?

15:30-15:50

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije

Dado Jakopović, Primorsko-goranska Županija
predstavnik GDI, Marin Curavić, GDi
predstavnik GDI, Ivan Lukić, GDi

Predstavljanje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije.

15:50-16:05

Pametni sustav otpadomjera, grad Cres

Neven Kruljac, član Uprave, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Prezentacija sadrži tri dijela. U prvom se opisuje složenost uvjeta područja na kojem društvo mora osigurati uslugu prikupljanja otpada,te koji su bili motivi da se odabere baš takav sustav. U drugom djelu je prezentiran sustav evidencije količina prikupljenog otpada od pojedinog korisnika te na kraju program evidencije transportnih troškova za pojedinu vrstu otpada.
Analizom svih navedenih podataka moguće je optimizirati troškove prikupljanja raznih vrsta otpada te potraživati eventualno sredstva za financiranje odvojeno prikupljenog otpada.

16:05-16:20

Projekt Sigurnost s aspekta turizma, grad Vodice

Marko Lugović, Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, grad Vodice

Sustal LESR predict – RENATA je proaktivni sustav za provedbu zakona koji omogućuje informatiziranje i automatiziranje procesa u sigurnosnim institucijama, povećanje transparentnosti u radu, povećanje javne i nacionalne sigurnosti, i povećanje operativne efikasnosti. Ovaj modularni sistem za upravljanje incidentima i dokumentima (Case & Document management system) integrira više slojeva aplikacija, baza podataka, registara, poslovnu logiku i procese, razne IoT senzore i optičke uređaje u jedan suvremen orkestracijski centar za upravljanje procedurama i aktivnostima.
U Gradu Vodicama implementiran je zajedno sa videonadzornim sustavom te tako predstavlja rješenje koje omogućava znatno povećanje sigurnosti kako domaćeg stanovništva tako i turista.

16:20

KRAJ KONFERENCIJE

http://cityupgrade.hr/wp-content/uploads/2019/04/main-illustration-cityupgrade.jpg